Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 5 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0417 Tehniskais eksperts(First level) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
3. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 5 A Lekcijas
4. 2018.rudens G0417 Tehniskais eksperts(First level) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
5. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 5 A Lekcijas
6. 2017.rudens G0417 Tehniskais eksperts(First level) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
7. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 5 A Lekcijas
8. 2016.rudens G0417 Tehniskais eksperts(First level) Nepilna laika 3 Bn Lekcijas
9. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 5 A Lekcijas
10. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
11. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
12. 2012.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
13. 2011.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
14. 2010.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika