Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2023.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
2. 2022.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
3. 2021.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP
4. 2021.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
5. 2020.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP
6. 2020.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
7. 2019.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
8. 2019.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
9. 2018.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
10. 2018.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
11. 2017.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
12. 2017.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
13. 2016.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP
14. 2016.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
15. 2015.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 7 B RegAP Lekcijas
16. 2015.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika 7 B RegAP Lekcijas
17. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
18. 2014.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika
19. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
20. 2013.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
21. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Pilna laika
22. 2012.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
23. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika
24. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika
25. 2011.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
26. 2011.pavasara G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika
27. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Nepilna laika
28. 2010.rudens G0105 Ekonomika(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika