Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A
2. 2019.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Higher professional) Pilna laika 2 Bt Lekcijas
3. 2019.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A Lekcijas
4. 2018.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Higher professional) Pilna laika 2 Bt
5. 2018.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Higher professional) Pilna laika 2 Bt Lekcijas
6. 2018.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A Lekcijas
7. 2017.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Higher professional) Pilna laika 2 Bt Lekcijas
8. 2017.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A Lekcijas
9. 2016.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Higher professional) Pilna laika 2 Bt Lekcijas
10. 2016.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A Lekcijas
11. 2015.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 2 A