Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.rudens G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
2. 2020.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
3. 2019.rudens G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
4. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
5. 2018.rudens G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
6. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
7. 2018.pavasara G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
8. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
9. 2017.rudens G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
10. 2017.pavasara G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas
11. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs**) Nepilna laika 2 C
12. 2016.rudens G0326 Būvniecība(First level) Nepilna laika 5 Bn Lekcijas