Nr Academic year Prog. code Programme Title Department Semester Module Apakšprog. Lectures
1. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor's study programme) Pilna laika
2. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Nepilna laika Uzne,Lopk Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika 3 5 Lekcijas
4. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(second level professional higher educational programme) Pilna laika Lekcijas
5. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bachelor's study programme) Pilna laika 3 C Lekcijas
6. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
7. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Nepilna laika Uzne,Lopk
8. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Nepilna laika Uzne,Lopk
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LBTU() Nepilna laika 1 C
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Nepilna laika
11. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
12. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(second level professional higher educational programme) Pilna laika
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(second level professional higher educational programme) Pilna laika
14. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bachelor's study programme) Pilna laika
15. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
16. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
17. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
19. 2014.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
20. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU() Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
22. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU() Nepilna laika
24. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
25. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
26. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
27. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
28. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
29. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
30. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(professional Bachelor's study programme) Pilna laika
31. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Pilna laika
32. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Pilna laika
34. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bachelor's study programme) Pilna laika
35. 2012.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika
36. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU() Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU() Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
40. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LBTU() Nepilna laika
43. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](second level professional higher educational programme) Nepilna laika
44. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(second level professional higher educational programme) Pilna laika
45. 2010.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bachelor's study programme) Pilna laika