Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A
2. 2022.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A
3. 2021.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A
4. 2020.rudens G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 3 A
5. 2020.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A
6. 2019.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A
7. 2018.pavasara G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes(Maģistra) Pilna laika 4 A