Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2011.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
2. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
3. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
4. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
5. 2010.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
6. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
7. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika