Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2018.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bv Lekcijas
2. 2017.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1 Bv Lekcijas