Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
2. 2020.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bv
3. 2019.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
4. 2019.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bv Lekcijas
5. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
6. 2018.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
7. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
8. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
9. 2017.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bv Lekcijas
10. 2017.pavasara G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bv Lekcijas