Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
2. 2023.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
3. 2023.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
4. 2022.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
5. 2022.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
6. 2021.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
7. 2021.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
8. 2021.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
9. 2020.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
10. 2020.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
11. 2019.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
12. 2019.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
13. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
14. 2018.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
15. 2017.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
16. 2016.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
17. 2016.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas
18. 2015.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2 Bv Lekcijas