Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika
2. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika
3. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika
4. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika
5. 2010.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika
6. 2010.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika
7. 2010.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika