Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2013.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
2. 2013.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
3. 2012.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
4. 2012.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
5. 2011.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
6. 2011.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika