Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Maģistra) Pilna laika 1 A
2. 2023.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2022.rudens G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas