Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2017.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
2. 2017.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
3. 2016.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
4. 2016.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
5. 2015.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
6. 2015.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika