Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
2. 2018.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv
3. 2017.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv Lekcijas
4. 2016.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bv
5. 2015.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bv Lekcijas