Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Profesionālās pilnveides izglītība) Tālākizglītība
2. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Profesionālās pilnveides izglītība) Tālākizglītība
3. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Profesionālās pilnveides izglītība) Tālākizglītība