Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
2. 2023.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
3. 2022.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
4. 2022.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
5. 2021.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
6. 2021.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
7. 2021.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
8. 2020.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2020.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
10. 2020.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 3 C
11. 2020.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A
12. 2020.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
13. 2019.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
14. 2019.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
15. 2019.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
16. 2018.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
17. 2018.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
18. 2017.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
19. 2017.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
20. 2016.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
21. 2016.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
22. 2015.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
23. 2015.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas