Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.rudens G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
2. 2024.rudens G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2024.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
4. 2024.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
5. 2024.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 2 B Lekcijas
6. 2024.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 2 B Lekcijas
7. 2024.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A
8. 2023.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2023.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
10. 2023.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 2 B
11. 2023.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālā maģistra) Pilna laika 2 B
12. 2022.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
13. 2022.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
14. 2021.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
15. 2021.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
16. 2021.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika
17. 2020.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
18. 2020.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
19. 2020.rudens G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 3 C
20. 2020.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A
21. 2020.pavasara G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
22. 2019.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
23. 2019.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
24. 2019.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika
25. 2018.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
26. 2018.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
27. 2017.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
28. 2017.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
29. 2016.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
30. 2016.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
31. 2015.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
32. 2015.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālā maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas