Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
2. 2024.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
3. 2023.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
4. 2023.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
5. 2023.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
6. 2023.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2 B
7. 2022.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
8. 2022.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2021.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
10. 2021.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
11. 2021.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
12. 2020.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
13. 2020.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
14. 2020.rudens G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 3 C
15. 2020.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A
16. 2020.pavasara G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
17. 2019.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
18. 2019.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
19. 2019.pavasara G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika
20. 2018.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
21. 2018.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
22. 2017.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
23. 2017.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
24. 2016.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
25. 2016.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
26. 2015.rudens G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
27. 2015.rudens G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas