Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 7 C
2. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 5 Lekcijas
4. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 5 Bb Lekcijas
5. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
6. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 5 Bb Darz,Uzne,Lopk,Lauk Lekcijas
7. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk
8. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bb Uzne,Lopk
9. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
10. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
11. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
12. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
14. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
15. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
16. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
18. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2014.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
20. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
22. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
24. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
26. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
27. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
28. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
29. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
30. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
31. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
32. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
34. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika
35. 2012.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika
36. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
37. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
40. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
43. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
44. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
45. 2010.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika