Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
2. 2023.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
3. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
4. 2022.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
5. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
6. 2021.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
7. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
8. 2020.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
9. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
10. 2019.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
11. 2019.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
12. 2018.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
13. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
14. 2017.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
15. 2017.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
16. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
17. 2016.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
18. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
19. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3 Bp Lekcijas
20. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
21. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
22. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
23. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
24. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
25. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
26. 2013.rudens G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
27. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
28. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
29. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika
30. 2012.rudens G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika
31. 2012.rudens G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika