Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
2. 2023.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
3. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
4. 2022.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
5. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
6. 2021.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
7. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
8. 2020.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
9. 2019.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
10. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
11. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
12. 2018.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
13. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Bizvad
14. 2017.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 Bp Bizvad
15. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
16. 2016.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
17. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp
18. 2016.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6 10 Bp
19. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp
20. 2015.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
22. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2014.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
26. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
28. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
29. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
30. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
31. 2013.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
32. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
34. 2012.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
35. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
36. 2012.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
37. 2012.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
38. 2012.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
39. 2011.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
40. 2011.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
41. 2011.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika