Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bt Lekcijas
2. 2017.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bt Lekcijas
3. 2016.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bt Lekcijas
4. 2016.pavasara G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika 8 C Lekcijas
5. 2015.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
6. 2014.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
7. 2013.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
8. 2013.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika
9. 2012.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
10. 2012.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
11. 2012.rudens G0314 Zemes ierīcība(Maģistra) Pilna laika
12. 2012.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
13. 2011.rudens G0814 Sabiedrības pārvalde [pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2011.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2011.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
16. 2011.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2011.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2010.rudens G0814 Sabiedrības pārvalde [pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
19. 2010.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
20. 2010.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika