Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn
2. 2020.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
3. 2019.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
4. 2018.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
5. 2017.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
6. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
7. 2016.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4 Bn Lekcijas
8. 2015.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
9. 2014.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
10. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
11. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
12. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
13. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
14. 2011.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
15. 2011.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika