Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C
2. 2020.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
3. 2020.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
4. 2020.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
5. 2020.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
6. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
7. 2020.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
8. 2020.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
9. 2020.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
10. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
11. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
12. 2020.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
13. 2020.rudens G0335 Būvniecība [4,5 gadi](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
14. 2020.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
15. 2020.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
16. 2020.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
17. 2020.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb
18. 2020.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
19. 2020.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
20. 2020.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
21. 2020.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
22. 2020.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C
23. 2020.pavasara G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C
24. 2019.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
25. 2019.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
26. 2019.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
27. 2019.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
28. 2019.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
29. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
30. 2019.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
31. 2019.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
32. 2019.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
33. 2019.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
34. 2019.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
35. 2019.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
36. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
37. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
38. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
39. 2019.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
40. 2019.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
41. 2019.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
42. 2019.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
43. 2019.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
44. 2019.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
45. 2019.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
46. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
47. 2019.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb
48. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
49. 2018.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
50. 2018.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
51. 2018.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C
52. 2018.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
53. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 C
54. 2018.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb
55. 2018.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb
56. 2018.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
57. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
58. 2018.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
59. 2018.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
60. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
61. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
62. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
63. 2018.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
64. 2018.rudens G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
65. 2018.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
66. 2018.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
67. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
68. 2018.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
69. 2018.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
70. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
71. 2017.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
72. 2017.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
73. 2017.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
74. 2017.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
75. 2017.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
76. 2017.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
77. 2017.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
78. 2017.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
79. 2017.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
80. 2017.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
81. 2017.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
82. 2017.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
83. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
84. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
85. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
86. 2017.rudens G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana(Bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
87. 2017.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
88. 2017.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
89. 2017.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
90. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
91. 2017.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
92. 2017.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
93. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
94. 2016.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
95. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
96. 2016.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C
97. 2016.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb
98. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
99. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
100. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
101. 2016.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
102. 2016.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
103. 2016.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
104. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
105. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
106. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
107. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
108. 2016.rudens G0327 Zemes ierīcība un mērniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
109. 2016.rudens G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
110. 2016.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
111. 2016.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
112. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
113. 2016.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
114. 2016.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C
115. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
116. 2015.rudens G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
117. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
118. 2015.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
119. 2015.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
120. 2015.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
121. 2015.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
122. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
123. 2015.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
124. 2015.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
125. 2015.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
126. 2015.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
127. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
128. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
129. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
130. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
131. 2015.rudens G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
132. 2015.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
133. 2015.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
134. 2015.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
135. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
136. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bb Lekcijas
137. 2015.rudens G0105 Ekonomika(Bakalaura) Pilna laika 3 C Lekcijas
138. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
139. 2015.pavasara G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
140. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
141. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
142. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika