Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A
2. 2020.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A
3. 2020.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
4. 2019.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A
5. 2018.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
6. 2017.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A
7. 2016.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi](Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas