Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2025.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika
2. 2024.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika tālmācība 3 A
3. 2024.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
4. 2024.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika
5. 2023.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika tālmācība 3 A
6. 2023.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
7. 2022.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika tālmācība A
8. 2022.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
9. 2022.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
10. 2022.pavasara G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
11. 2021.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
12. 2021.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
13. 2020.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
14. 2020.pavasara G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
15. 2020.pavasara G0004 LBTU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
16. 2019.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
17. 2018.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
18. 2017.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
19. 2016.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A
20. 2015.rudens G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas