Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
2. 2019.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
3. 2018.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
4. 2018.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
5. 2017.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
6. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
7. 2017.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
8. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
9. 2016.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt
10. 2016.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
11. 2016.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bt Lekcijas
12. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
13. 2015.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bn Lekcijas
14. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
15. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
16. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2014.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
18. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
19. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
20. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
21. 2013.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
22. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
23. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2013.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
25. 2012.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
26. 2012.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2012.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
28. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
29. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
30. 2012.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
31. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
32. 2011.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
33. 2011.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
34. 2011.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
35. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
36. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
37. 2010.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
38. 2010.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
39. 2010.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
40. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
41. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika