Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0406 Pedagoģija(Maģistra) Pilna laika 4 C
2. 2019.pavasara G0406 Pedagoģija(Maģistra) Pilna laika 2 C Lekcijas
3. 2018.pavasara G0406 Pedagoģija(Maģistra) Pilna laika 2 C Lekcijas
4. 2017.pavasara G0406 Pedagoģija(Maģistra) Pilna laika 2 C Lekcijas
5. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C