Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2016.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
2. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
3. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
4. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
5. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
6. 2013.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
7. 2013.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
8. 2012.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
9. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
10. 2012.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
11. 2012.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
12. 2011.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
13. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
14. 2011.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2011.pavasara G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
16. 2010.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
17. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika