Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 8 B
2. 2019.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 8 B
3. 2017.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8 B
4. 2016.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8 B
5. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
6. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
7. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
8. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
9. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika