Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2013.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika
2. 2012.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika
3. 2011.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika
4. 2011.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika
5. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika
6. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika
7. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika