Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2022.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lekcijas
2. 2021.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7 Bp Lekcijas
3. 2021.rudens G0419 Dizains un amatniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lekcijas