Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
3. 2019.rudens G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 3 C