Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
2. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
3. 2019.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6 B Lekcijas
4. 2019.pavasara G0004 LLU viesstudenti(Bakalaura) Pilna laika 4 C
5. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 3 A
6. 2018.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6 B Lekcijas
7. 2017.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6 B Lekcijas