Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2022.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
2. 2021.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp
3. 2020.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
4. 2019.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
5. 2018.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
6. 2018.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5 B Lekcijas
7. 2017.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
8. 2017.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5 B Lekcijas
9. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
10. 2016.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5 B Lekcijas
11. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
12. 2015.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5 B Lekcijas
13. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
14. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
15. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
16. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
17. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
18. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
19. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
20. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
21. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
22. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
23. 2013.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
24. 2013.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
25. 2013.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
26. 2013.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
27. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
28. 2012.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
29. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
30. 2011.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika
31. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
32. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
33. 2010.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika