Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
2. 2020.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp
3. 2020.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
4. 2019.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
6. 2018.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
7. 2018.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
8. 2017.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
9. 2017.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
10. 2017.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika Bp
11. 2016.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
12. 2016.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4 Bp Lekcijas
13. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
14. 2015.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
15. 2015.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
16. 2015.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
17. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
18. 2014.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
19. 2014.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
20. 2014.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
21. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
22. 2013.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
23. 2013.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
24. 2013.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
25. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
26. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
27. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
28. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
29. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
30. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
31. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
32. 2011.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika
33. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika