Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10 Bp
2. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
3. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10 Bp
4. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp
5. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
6. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp
7. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10 Bp
8. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
9. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
10. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
11. 2016.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10 Bp
12. 2016.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp
13. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
14. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
15. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
16. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
17. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
18. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
20. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
21. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
22. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
23. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika