Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
2. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
3. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
4. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
5. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
6. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
7. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
8. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
9. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
10. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
11. 2016.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp
12. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
13. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
14. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
15. 2015.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5 Bp Lekcijas
16. 2015.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
17. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
18. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
19. 2014.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
20. 2014.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
23. 2013.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2013.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
26. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
27. 2012.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
28. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
29. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
30. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
31. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
32. 2011.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
33. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
34. 2010.rudens G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika