Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
2. 2020.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bp
3. 2019.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
4. 2019.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
5. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
6. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
7. 2018.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
8. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 Bp Lekcijas
9. 2017.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 Bp Lekcijas
10. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
11. 2016.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2 4 Bp Lekcijas
12. 2016.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2 4 Bp Lekcijas
13. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
14. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
15. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
16. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
17. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
19. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
20. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
21. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
24. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
25. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
26. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika