Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp
2. 2020.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp
3. 2020.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
4. 2020.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
5. 2019.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
6. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
7. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
8. 2019.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
9. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
10. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
11. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
12. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
13. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
14. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
15. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
16. 2016.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
17. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
18. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika C
19. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
20. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
21. 2015.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
22. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
23. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
24. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
26. 2014.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
28. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
29. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
30. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
31. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
32. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
33. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
34. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
35. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
36. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
37. 2012.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
38. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
39. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
40. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
41. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
42. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
43. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika