Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
2. 2019.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
3. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
4. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
5. 2019.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
6. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
7. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
8. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
9. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
10. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
11. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
12. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
13. 2016.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
14. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika C
15. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
16. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
17. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
18. 2015.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5 Bp Lekcijas
19. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
20. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
21. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
22. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
23. 2014.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
25. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
26. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
27. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
28. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
29. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
30. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
31. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
32. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
33. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
34. 2012.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
35. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
36. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
37. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
38. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
39. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
40. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika