Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.pavasara G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 2 B
2. 2023.pavasara G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 2 B Lekcijas