Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2024.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A
2. 2023.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2022.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
4. 2022.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
5. 2021.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
6. 2020.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
7. 2019.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
8. 2018.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas
9. 2017.rudens G0519 Mežzinātne(Maģistra) Pilna laika 1 A Lekcijas