Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lekcijas
2. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
3. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp
4. 2017.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 7 Bp Lekcijas
5. 2017.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lekcijas
6. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
7. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
8. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
9. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
10. 2016.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lekcijas
11. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
12. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
13. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
14. 2015.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9 Bp Lekcijas
15. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
16. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
17. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
18. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
19. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
20. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
22. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
23. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
24. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
25. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
26. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
27. 2012.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika