Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7 B Lekcijas
2. 2018.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7 B Lekcijas
3. 2017.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7 B Lekcijas
4. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
5. 2016.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7 B Lekcijas
6. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
7. 2015.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7 B Lekcijas
8. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
9. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
10. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
11. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
12. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
13. 2013.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
14. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
15. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
16. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
17. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
18. 2012.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
19. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
20. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
21. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
22. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
23. 2011.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika
24. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
25. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
26. 2010.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika