Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp
2. 2019.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp
3. 2019.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6 Bp Lekcijas
4. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
5. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika C
6. 2018.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7 Bp Lekcijas
7. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
8. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 6 Bp Lekcijas
9. 2018.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
10. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
11. 2018.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
12. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
13. 2017.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
14. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
15. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
16. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8 Bp Lekcijas
17. 2016.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8 Bp Lekcijas
18. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
19. 2016.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2 C
20. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
21. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
22. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
23. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
24. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
25. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
26. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
27. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
28. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
29. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
30. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
31. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
32. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
33. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
34. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
35. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
36. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
37. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika
38. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
39. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika
40. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
41. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika
42. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika