Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
2. 2020.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
3. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
4. 2020.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
5. 2020.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
6. 2020.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
7. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
8. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
9. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
10. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
11. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
12. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
13. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
14. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
15. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
16. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
17. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
18. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
19. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
20. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
21. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
22. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
23. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
24. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
25. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
26. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
27. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
28. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
29. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
30. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
31. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
32. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
33. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
34. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
35. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
36. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
37. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
38. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
39. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
40. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
41. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C