Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
2. 2019.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
3. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
4. 2019.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
5. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
6. 2019.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
7. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
8. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
9. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
10. 2018.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
11. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
12. 2018.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
13. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
14. 2018.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
15. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
16. 2018.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
17. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
18. 2017.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
19. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
20. 2017.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
21. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
22. 2017.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
23. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
24. 2017.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
25. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
26. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
27. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
28. 2016.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
29. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 3 A Lekcijas
30. 2016.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3 A Lekcijas
31. 2016.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
32. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3 Bt Lekcijas
33. 2015.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3 Bt Lekcijas
34. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1 C
35. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C