Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 1 A Lekcijas
2. 2019.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 1 A Lekcijas
3. 2018.rudens G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bakalaura) Pilna laika 1 A Lekcijas