Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bt
2. 2021.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A
3. 2020.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
4. 2020.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas
5. 2019.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bt Lekcijas
6. 2019.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 4 A Lekcijas