Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2020.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv
2. 2019.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas
3. 2019.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1 C
4. 2018.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas
5. 2017.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas
6. 2016.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas
7. 2016.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas
8. 2015.rudens G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1 Bv Lekcijas