Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
2. 2013.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
3. 2013.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
4. 2012.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
5. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
6. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
7. 2012.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
8. 2011.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
9. 2011.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
10. 2011.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika
11. 2011.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
12. 2011.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika
13. 2011.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
14. 2011.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
15. 2010.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika
16. 2010.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
17. 2010.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika
18. 2010.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika