Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļa Apakšprog. Lekcijas
1. 2021.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp
2. 2021.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp
3. 2020.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
4. 2020.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp
5. 2019.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp
6. 2019.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
7. 2019.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
8. 2018.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp
9. 2018.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
10. 2017.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp
11. 2017.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4 Bp Lekcijas
12. 2017.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2 C
13. 2016.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4 Bp